Caddiemaster: +358 44 566 1999

YHTIÖKOKOUSKUTSU

18.4.2019 13:58

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yhtiökokouskutsu Loma-Golf 20190429

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 29.4.2019 klo 18.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa, osoitteessa Nykäläntie 137. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Tilinpäätöksen esittely (2018)

7. Tilintarkastuskertomus (2018)

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2018)

9. Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta
– Hallitus esittää, että tilikauden tappio 47 798,08 € siirretään voittovaratilille.

10. Vastuuvapauden myöntäminen (2018)

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä
– Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 – 10 jäsentä, nyt 8 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet

13. Hallituksen jäsenten valinta

14. Tilintarkastajan valinta

15. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019
– Perusvastike (130 €+10 % alv) kaikilta P-osakkeilta ja käyttövastike (210 €+10 % alv) käytettäviltä P-osakkeilta.
– Klubitalon rahoitusvastike 43,00 €, kaikilta niiltä P-osakkeilta, joiden lainaosuutta ei ole aiemmin maksettu pois.
– Osakekohtainen lainaosuus 284,00 €.

16. Rahoitusvastikkeen käsittely 2019
– Hallitus ehdottaa, että rahoitusvastikkeet vuodelta 2019 rahastoidaan edellisvuosien tapaan.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa Hietalantie 10, 62420 Kortesjärvi. Kokouskutsu on myös verkkosivuilla osoitteessa www.jgs.fi. Tiedustelut Sami Suomela, p. 0500-426 399 tai sami.suomela@jgs.fi