Caddiemaster: +358 44 566 1999

VUOSIKOKOUSKUTSU

23.1.2020 08:30

Järviseudun Golfseura ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 17.2.-20 klo 18.00
Hotelli Kivitipussa

Asialista

1.  Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen