Caddiemaster: +358 44 566 1999

JGS Vuosikokouskutsu

25.4.2019 22:46

VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Järviseudun Golfseura ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 3.5. klo 18:00 Hotelli Kivitipussa.

 

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen