Caddiemaster: +358 44 566 1999

Paikallissäännöt

JÄRVISEUDUN GOLF PAIKALLISSÄÄNNÖT

Päivitetty 20.8.2017

IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja, ja ne saa rangaistuksetta poistaa (24-1).

KASTELULAITTEIDEN KANNET JA MUUT HAITAT VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ
Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti.

TIET JA POLUT
Kentällä olevat sora tai muulla kiviaineksella päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2). Teiden nurmipintaiset luiskat eivät ole kiinteitä haittoja.

MAAHAN PAINUNUT PALLO
Omaan alastulojälkeensä maahan painunut pallo– vapautuminen pelialueella– Sääntö 25-2.

HAKETETUT ALUEET
Pelialueella oleva hake on kentän oleellinen osa. Pelaaja saa siirtää yksittäisiä hakepaloja palloa liikuttamatta.

MUURAHAISKEKO
Pelialueella olevat muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen ilman rangaistusta enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta säännön 25-1b mukaan.

SUOJELTAVAT PUUT
Pelialueella olevat sinisin paaluin tai maalausmerkinnöin varustetut istutetut puut ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, pelaajan on vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.

KUNNOSTETTAVA ALUE
Pelialueella olevat sinisin paaluin tai sinisellä tai valkoisella maalilla merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 25-1 mukaan.
Pelialueella olevat sini-valkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 25-1 mukaan.

ULKORAJAT JA VESIESTEET
Ulkorajat ovat merkitty valkoisin puupaaluin, valopylväin ja kivitolpin.
Väylien 10 ja 11 välissä olevat musta-valkoiset paalut ovat väylää 10 pelaaville kiinteitä haittoja ja väylää 11 pelaaville ulkorajapaaluja.
Vesieste on merkitty keltaisin ja sivuvesieste punaisin paaluin.

ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ
Pelkästään etäisyyttä mittaavan laitteen käyttö on sallittu sääntö 14-3.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen